Olemme vastuullisuuden edelläkävijöitä

Kauppakeskus Forumin omistaa Sponda, jonka visiona on olla Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö. Spondalle edelläkävijyys tarkoittaa vastuullisuutta: Sponda jakaa ykkössijan maailman vastuullisimpana kiinteistöyhtiönä omassa vertailuryhmässäään vuoden 2023 maailmanlaajuisessa GRESB-arvioinnissa. Omistajan tavoitteet ja toimenpiteet näkyvät kauppakeskuksen päivittäisessä vastuullisuusarjessa, mistä kerromme lisää tällä sivulla.

Haluamme tarjota vuokralaisillemme puitteet ja mahdollisuuden vastuulliseen toimintaan kiinteistössämme. Tarjoamme monipuoliset lajittelumahdollisuudet ja konsultaatiota jätteiden lajitteluun. Meillä vuokralaiset käyttävät sähkönkulutukseen päästötöntä tuulivoimaa, kuten koko kauppakeskus. Olemme BREEAM-ympäristösertifioitu kohde. Työskentelemme jatkuvasti sertifikaatin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi entistä korkeammalle tasolle. Ylpeydellä kerromme, että kauppakeskuksen katolla on vuodesta 2022 alkaen toiminut oma aurinkovoimala ja Forum on käytönaikaiselta energiankulutukseltaan 100 % hiilineutraali.

Teemme työtä sosiaalisen vastuun eteen järjestämällä esimerkiksi ilmaistapahtumia ja mahdollistamalla hyväntekeväisyyskeräyksiä ja -tempauksia yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Minulle kauppakeskusjohtajana vastuullisuus ja Forum ovat sydämen asioita.

MERVI JÄNTTI, KAUPPAKESKUSJOHTAJA FORUM

 

Energiatehokkuus ja hiilineutraalisuus

Forum on käytönaikaiselta energiankulutukseltaan täysin hiilineutraali. Kauppakeskus käyttää 100 % päästötöntä ja uusiutuva tuulienergiaa. Lisäksi lämmitykseen ja viilennykseen käytetään 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä ja -kylmää. Energian alkuperä varmistetaan alkuperätodistusten avulla.

Forumin katolla sijaitsevat aurinkopaneelit tuottivat vuoden 2023 aikana 50,132 KWh sähköä kauppakeskuksen käyttöön. Tuotetulla aurinkosähkön määrällä kuitattaisiin esimerkiksi kahden 4-hengen sähkölämmitteisen omakotitalon energiankulutus kokonaiseksi vuodeksi.

Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäksi osana energiatehokkuusohjelmaamme kauppakeskukselle on asetettu tavoite energiankulutuksen vähentämisestä 20 %:lla vuoteen 2030 mennessä, vuosien 2016–18 keskiarvoon verrattuna.

Forumin kauppakeskus on mukana asettamissamme ilmastotieteeseen perustuvissa päästövähennystavoitteissa (Science Based Targets). Tavoitteissa huomioimme kiinteistön päästöjen lisäksi arvoketjun päästöt, jotka aiheutuvat esimerkiksi kiinteistön ylläpidosta tai tilojen uudistamisesta.

Vesi

Kauppakeskuksen vedenkulutusta seurataan jatkuvasti. Vesikalustehankinnoissa noudatetaan vihreää hankintatapaohjettamme, joka ohjaa suosimaan matalan kulutuksen vesikalusteita. Vesikalusteiden kuntoa tarkastellaan jatkuvasti ja näihin kiinnitetään huomiota myös vuosittaisilla energiakierroksilla.

Mahdollisissa vesivuototilanteissa kiinteistön ylläpito ja huolto saavat automaaattiset hälytykset vuodoista, jolloin tilanteisiin pystytään reagoimaan tehokkaasti.

Ympäristö ja hyvinvointi

Forumille on myönnetty kansainvälisesti merkittävä BREEAM In-Use ympäristösertifikaatti tasolla Very Good. Ympäristösertifikaattien avulla mitataan ja osoitetaan rakennuksen ympäristöystävällisyyttä, terveellisyyttä ja toimivuutta. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi rakennuksen energian- ja vedenkulutuksen, materiaalivalintojen kasvihuonepäästöjen, sisätiloja terveellisyyden ja viihtyvyyden sekä rakennuspaikan liikenneyhteyksien mittaamista ja arvioimista.

Kauppakeskuksessa käytetyissä materiaaleissa korostetaan sisäilman terveellisyyttä sekä turvallisuutta. Pienkorjauksissa ja vuokralaismuutostöissä suositaan esimerkiksi vähäpäästöisiä M1-luokituksen materiaaleja, sekä muita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Kierrätys ja jätteiden lajittelu

Forumissa panostamme kattaviin kierrätysmahdollisuuksiin ja kauppakeskuksen kierrätysastetta seurataan kuukausittain yhdessä jätteidenkäsittelyn yhteistyökumppanimme kanssa. Kiinteistössä on kierrätyspisteet muun muassa energiajakeelle, biojätteelle, lasille, metallille, paperille, pahvilla sekä kirkkaalle kalvomuoville.

Tällä hetkellä kauppakeskuksen kierrätysaste on 51 %, eli jätteistä yli puolet päätyy kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Jäljelle jäävä osuus hyödynnetään energiantuotannossa. Mitä tarkemmin jokainen kauppakeskuksessa vieraileva tai työskentelevä lajittelee jätteet asiaankuuluviin astioihin, sitä paremmin syntynyt jäte saadaan hyötykäyttöön.

Sosiaalinen vastuu

Forumin kauppakeskuksessa ovat näkyvästi esillä erilaiset kampanjat ja hyväntekeväisyystapahtumat, kuten Earth Hour, Helsinki Pride, Itämeripäivä ja Joulupuu-keräys. Lisäksi kauppakeskuksessa järjestetään pop-up tapahtumia ja ilmaiskonsertteja, joihin vierailijoillamme on vapaa pääsy.

Kaikki toimintamme ja vuorovaikutuksemme eri sidosryhmien kanssa perustuu eettiseen toimintaohjeeseemme, Code of Conductiin, joka käsittää teemat, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisen, ympäristönsuojelun, terveyden ja hyvinvoinnin, sekä turvallisuuden ja viihtyvyyden kiinteistöissämme. Samoja teemoja sidosryhmiemme toiminnassa ohjaa Code of Business Conduct.

Sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisesta kauppakeskuksessamme havaitusta epäeettisistä toiminnasta anonyymin Whistleblowing-kanavan kautta.

Turvallisemman tilan periaatteet

Kauppakeskuksen kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Siksi pyydämme kaikkia vierailijoitamme noudattamaan seuraavia periaatteita.

Tunnista tekemäsi oletukset
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta. Pyri siihen, ettet oleta esimerkiksi toisten sukupuolta, taustaa tai mielipiteitä. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja tiedosta ihmisten moninaisuus.

Kuuntele ja opi
Ota jokainen vastaantuleva ihminen, asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Ole avoin sinulle annetulle palautteelle ja pyri muokkaamaan toimintaasi sen perusteella.

Anna ja tee tilaa
Tunnista, millaisessa roolissa ja asemassa olet eri tilanteissa. Ole aktiivisesti läsnä ja mahdollista omalla toiminnallasi myös muiden osallistuminen.

Toimi
Jos näet tai kuulet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, voit olla yhteydessä kauppakeskuksen järjestyksenvalvontaan, puh. 09 694 8521.

Muista inhimillisyys
Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata valmiiksi.

Lisätietoa

Haluatko lukea lisää tai tutustua tarkemmin toimenpiteisiin, jotka ohjaavat vastuullisuustyötä Spondan kiinteistöissä? Lue lisää Spondan nettisivuilta. Sivustolta löydät myös Spondan vuosittain julkaistavan Vastuullisuuskatsauksen, jossa kerrotaan tarkemmin Spondan tavoitteista ja edistyksestä vastuullisuuden parissa.

Ole yhteydessä

Forumin kauppakeskustiimi kuulee mielellään mieltäsi askarruttavista vastuullisuusasioista, -ideoista ja -alotteista. Ole rohkeasti yhteydessä joko suoraan tai yhteydenottolomakkeella. Yhteystiedot ja lomake täällä.